Goodbye 2016                       

 

Så er det ved at være slut.

2016 var et godt år: Solbjørg skinnede om kap med solen og forældreorloven fra jul til april var fed. Det sluttede med en chartertur til Tyrkiet i marts, og så var vi næsten klar til at tage fat på livet igen. 1. maj overtog vi vores sommerskur på Fur, hvor vi har været så mange gange.

Efteråret har været hårdt ved os som ved så mange andre. Arbejdsmarkedet har ændret sig til det værre de sidste mange år.

Vi må indrette os. Det er slut med at holde hobby-grise i hvert fald i 2017. Vi vil koncentrere os om får og lam og prøve at få det til at hænge godt sammen.

2016 var også hård ved vores børn: Asbjørn skal fra i sommer og frem flytte til Nyborg Friskole, som har et særligt tilbud, der bedre tilgodeser hans behov. Liv klør på, men trænger ofte til lidt sofa-terapi for at komme på ret køl igen. Gro er til gengæld ikke skabt til at ligge på den lade side, men udfordrer gerne møblerne i disciplinen hvordan-kan-jeg-ligge-stå-eller-løbe-på-denneher-uden-at-de-blir-sure. Hun er faldet besynderligt aktiv ud.

2017 ser spændende ud: Marianne knokler videre, Nils Arve ligeså.

Børnene spiller stadig tromme, saxofon og trækbasun på livet løs i Danehofgarden. Vi satser på, at Solbjørg skal spille Tuba, når hun er klar...

Nu er det 16.30 på årets sidste dag. Tak til jer alle for alt godt og på gensyn i det nye år.

 

Juno, Solbjørg, Gro, Liv, Asbjørn, Marianne og Nils